Националната аутсорсинг асоциация (NOA) е водеща асоциация, предоставяща изнесени услуги като професия и като глобална аутсорсинг индустрия.

Асоциацията на лидерите на бизнес услуги (ABSL) е водеща организация, представляваща сектора на бизнес услугите в Полша. Предвид настоящите бизнес, икономически и политически възможности, това е секторът, който може да задвижи и позиционира Полша като световен лидер.

Немската аутсорсинг асоциация  (GOA) представлява интересите на аутсорсинг професионалисти и организации в немскоговорящи региони и е независим партньор на аутсорсинг потребители, консултанти и глобални доставчици на услуги.

Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) e глобално обединение на професионалните счетоводители.

Мисията на Центъра за насърчаване на иновации и развитие (IDPC) е да подпомага социалното и екологично развитие, както и развитието и насърчаването на иновациите като елемент за стимулиране растежа на икономиката на Североизточна Полша и граничните райони.

Пловдив е вторият по големина град в България, с 341,567 жители.  Разположен е в Южен централен район на България, на двата бряга на р. Марица. Градът е застроен в подножията на седем сиенитни тепета, някои от които достигат 250 м височина.

Бургас е най-големият град в Югоизточна България, вторият по големина град на Българското Черноморие и четвъртият по големина в България. Бургас е с население от 200 271 души по данни от последното преброяване през 2011 г.

„Икономедиа“ е най-големият издател на бизнес медии в България. Портфолиото на групата включва над 10 печатни и 15 онлайн медии, както и създаване на събития.