8 Юли, 2019
Секторът на изнесените услуги генерира 7.9% от всички разходи за заплати в икономиката ни
20 Май, 2019
Технологичните Оскари бяха кулминацията в първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените биз...
17 Май, 2019
В Пловдив тече първият регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги
Рожен
9 Ноември, 2018
Залата за обучения се нуждае от 15 нови компютъра
30 Октомври, 2018
Размерът на аутсорсинг сектора в България възлиза на 2.1 млрд. евро за 2017 г. Това показват данните от Годишния доклад за развитието на индустрията н...
17 Октомври, 2018
Първата ни съвместна магистърска програма с Пловдивския университет ще стартира в края на октомври. Според одобрения учебен план все още се търсят пре...
National Engagement Survey
17 Септември, 2018
Знаете ли дали Вашите служители са ангажирани с това, което вършат и с бизнес целите на организацията Ви?

Страници