Първата конференция посветена на комуникациите премина успешно

„Стойността на комуникациите в дигиталната ера“ – първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на измерването и оценяването на комуникациите, организирана от Сдружение „Знание-интензивно развитие“ (KIDA) и с основен партньор A Data Pro, събра повече от  160 гости в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и постави началото на необходима за България и региона дискусия.

Събитието се проведе на 23-ти ноември във Велико Търново с програма в две части – теоретична и дискусионна, които обхващаха теми като състоянието на медиите, миналото и настоящето на комуникациите и моделите за тяхното измерване.

В сутрешната презентационна част гостите на конференцията успяха да чуят световно признати експерти в сферите на връзките с обществеността, измерването на комуникациите и маркетинга, включително Джона Бърк, Томас Щокле и Ана Ади, както и Главният технически директор на A Data Pro Владимир Петков, който направи прогноза за състоянието на медиите в близкото бъдеще.

В следобедната дискусионна част на събитието в три тематични панела местни експерти обсъждаха връзките между медиите и PR експертите, връзката между клиентите и комуникационните агенции и подължаващото разделение между PR и маркетинг. В панелите взеха участие експерти от водещи български медии, производители и компании, включително Велислава Попова от Дневник, Невена Кръстева от SeeNews, Боряна Китева от Престиж-96 АД, д-р Александър Христов от PR агенция „Параграф 42“ и Ива Григорова от MSL Publicis Groupe Bulgaria.

Сред партньорите на събитието бяха агенцията за медийни анализи и маркетинг проучвания Perceptica, която предостави на гостите безплатен едномесечен достъп до своята платформа за медиен анализ, както и доставчикът на специализирани бизнес новини SeeNews. Конференцията даде тон за продължителна и задълбочена дискусия в дългосрочен план – за медиите, бъдещето на комуникациите и тяхното измерване.