ВИЗИЯ & МИСИЯ

АИБЕСТ - Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии, с предишно наименование Българска аутсорсинг асоциация, е независима организация, чиято цел е развитието и налагането на България като лидер в областта на продуктите, услугите и решенията, базирани на знанието, и световно-разпозната дестинация за високо образовани таланти.

Нашата мисия е да подобряваме бизнес средата и градим икономика, базирана на знанието, като бъдем двигател за иновации, технологии и професионална етика.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на модерните бизнес услуги - свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

Какво правим?

Развитие на индустрията

Изграждане на репутация

Работа в мрежа на различни заинтересовани страни

Ангажираност с членство

Споделяне на знания и сътрудничество

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Да поддържаме диалога и сътрудничеството в рамките на индустрията

Да подсилим сътрудничеството с властите, институциите и образователната система

Да засилим позитивния имидж на сектора