Уникална възможност

Членството в АИБЕСТ предоставя уникална възможност за фирми, образователни институции и други организации и техните специалисти да се ангажират и да катализират промени и развой чрез редица проекти и дейности, форуми и групи по индустрии. Членството в Асоциацията е насочено към решаване на текущите проблеми на бизнес средата в България и по света, развитие на аутсорсинга като индустрия и професия, споделяне на знания и най-добри практики, с една обща цел -  създаване на иновативна конкурентоспособна и устойчива индустрия в България.Конкретните ползи за нашите членове са достъп до новостите в индустрията и изследвания и доклади за тенденциите, възможностите за работа в мрежа, дискусионни форуми, образование и професионално развитие, обмен на знания и най-добри практики, индустриални събития и изложби, специализирани обучения и семинари, застъпническа политика, повишена видимост, както и ангажираност в клъстерни програми за развитие.

АИБЕСТ предлага различни типове членство за корпоративни и други организации.

Членски внос

Годишен членски внос  
За пълноправни членове 3,000 лв.
За  асоциирани членове 1,500 лв.
За стратегически партньори 3,000 лв.

 

В случай, че отговаряте на критериите за допустимост, можете да кандидатствате за членство онлайн чрез попълване на необходимата информация и документация по-долу.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Членството в Асоциацията може да бъде пълноправно, асоциирано или тип „стратегически партньор“.

ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

 на Асоциацията може бъде всяко юридическо лице, което: 

 • предоставя изнесени услуги, базирани на високотехнологична платформа, знания и умения в областите информационни технологии, финанси, човешки ресурси и право;
 • има не по-малко от 20 служители или оборот не по-малко от един милион лева съгласно последния приет годишен финансов отчет;
 • е представило две препоръки от пълноправни членове на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.

АСОЦИИРАН ЧЛЕН 

на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, което предоставя изнесени услуги, но не отговаря на критериите за пълноправно членство и е:

 • предоставило една препоръка от пълноправен член на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.

ЧЛЕН „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР“

може да бъде всяко юридическо лице, което: 

 • предоставило една препоръка от пълноправен член на Асоциацията;
 • споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане;
 • приело е и изпълнява Устава на Асоциацията и плаща редовно членския си внос.

Заявка

Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: rar zip.
Файла трябва да бъде по-малко от 2 MB.
Позволени формати: jpg jpeg pdf doc docx.