Председател
Ilia Krastev
Илия Кръстев
Председател на УС

Изпълнителен директор, A Data Pro

Член на борда
Андон Симеонов
Член на УС

Изпълнителен директор, SoftServe Bulgaria

Член на борда
Ивайло Славов
Член на УС

Изпълнителен директор, Bulpros Consulting

Член на борда
Стефан Бумов
Член на УС

Главен оперативен директор, HeleCloud

Член на борда
Пламен Цеков
Член на УС

Изпълнителен директор, ScaleFocus