Запишете се за нашия бюлетин


На фокус

Оценка на Системата за управление на иновациите на А Дейта Про с инструмента IMP3rove

През август 2015 г. А Дейта Про проведе оценка на системата си за управление на иновациите чрез инструмента IMP3Rove (https://www.improve-innovation.eu/) – инструмент одобрен и подкрепян от Европейската комисия базиран на елементите на House of Innovation на AT Kearny. Той оценява пет категории – Иновационна стратегия, Иновационна организация и култура, Жизнен цикъл на иновациите, Фактори

Характеристики

Дон Пепърс, основател и партньор, Peppers&Rogers Group, Втора годишна аутсорсинг конференция „Как да запазим глобалната лидерска позиция и да