„Новото лице на аутсорсинг индустрията в София и България“

Аутсорсинг индустрията в България се променя с бързи темпове и търси нови кадри.

Очаква се до 2020 година да се отворят нови около 20 000 работни места за специалисти с  висше образование. През последните години секторът промени из основи своето съдържание. Базирайки се на основни услуги в областта на клиентското обслужване (кол центрове) в периода 2010-2013г., където процесите и технологиите бяха сравнително уеднаквени и стандартизирани, нуждата на бизнеса прерастена в обслужване на клиентите с подчертана добавена стойност. Те започнаха да изискват обработката на далеч по-сложни процеси в които са застъпени много повече аналитична дейност, изграждане, поддържане и осигуряване на растеж в основни бизнес дейност като маркетинг, продажби, счетоводство, човешки  ресурси и други. Поради това „Този сектор има нужда от специалисти по управление на човешките ресурси, финансов и счетоводен аутсорсинг, IT специалисти“, каза Пламен Цеков, член на Управителния съвет на Българската аутсорсинг асоциация. Той представи данни от доклада на Асоциацията за развитието на сектора по време на съвместна пресконференция с главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов. „В София са концентрирани 80-90% от аутсорсинг дейностите в България. Според официалната статистика през 2016 година добавената стойност на аутсорсинг сектора в столицата достига рекордните 2,2 млрд. лева“, каза Владимир Данаилов.  Проблемът с кадрите е във фокуса на СОАПИ и заедно с бизнеса и Министерството на образованието и науката се подготвя нова дигитална платформа, чрез която да се даде конкретна възможност на училища и университети да работят с представители на бизнеса в града, подчерта Данаилов. „Вече не е достатъчно да знаеш два или повече чужди езици, нужни са инженерни и бизнес умения за нашия сектор от икономиката“, добави Цеков.
2,5 млрд. евро  е очакваният оборот до 2020 г. от аутсорсинг бизнеса, а като дял от БВП аутсорсинг индустрията ще достигне 4,3% и се очаква заетите в тази сфера да станат 62 500 души. Към края на 2016 г. в бранша са ангажирани над 47 800 души, като се очаква данните за 2017 г. да покажат приблизително12% увеличение. 1,5% от всички платени данъци върху доходите в държавната хазна през 2016 г. идват от аутсорсинг индустрията. „0,9% от оперативните приходи на компаниите отиват за данъци. Аутсорсинг индустрията формира гръбнака на средната класа в България и дава работа на много млади хора, които предпочитат да останат тук, а не в чужбина“, посочи Цеков. Този бранш генерира 6,5% от общите разходи за заплати в страната и 5% от разходите за осигуровки. Броят на предприятията в сектора достига 24 хил., или 20% от общия брой на дружествата в София, обясни Владимир Данаилов и посочи, че данните от доклада за развитието на сектора от икономиката са публични и могат да се видят на сайта на Агенцията. Данаилов и Цеков уточниха, че в последните години тече процес на окрупняване заради навлизането на няколко големи предприятия. Броят на големите фирми с над 250 заети нараства от 11 през 2011 г. до 19 през 2016 г., а заетите в тях – от 9% през 2011 г. до 18% от заетите в аутсорсинг индустрията в София през 2016 г.