Пълноправен член

AIG

Америкън Интернешънъл Груп, Инк. (AIG) е водеща международна застрахователна организация с клиенти в повече от 100 страни и юрисдикции. Компаниите от групата на Ей Ай Джи обслужват корпоративни, институционални и индивидуални клиенти чрез една от най-широките застрахователни мрежи в света за застраховки имущество и злополука. В допълнение, компании на Ей Ай Джи са сред водещите доставчици на животозастрахователни и пенсионни услуги в САЩ.

Центърът за споделени услуги в София бе открит през май 2014 година като част от регионална стратегия за консолидиране и оптимизиране на бизнес процеси, извършвани от подразделенията на Ей Ай Джи Юръп Лимитид в 26 европейски локации, и тяхното пренасяне в София, България и / или Вилнюс, Литва. Днес служителите на центъра в София наброяват 430 души и обслужват клиенти на Ей Ай Джи от 17 европейски страни, подпомагайки 4 основни бизнес функции: Ликвидация на щети, Администриране на застрахователни полици, Счетоводни услуги и Обслужване на клиенти по застраховки „Travel Guard“ за Помощ при пътуване и Злополука.

Нашата цел е да предоставяме отлични услуги, отговарящи на нуждите на нашите клиенти, като в същото време спомагаме за оптимизиране на разходите на компанията. За да постигнем целта си ние привличаме най-добрите служители, предоставяме им подходящо обучение и възможности за развитие, работим непрестанно за усъвършенстване на процесите и повишаване на качеството, и поддържаме открити и ефективни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

https://www.youtube.com/watch?v=MLX0NfdTRw8

Услуги

Администриране на застрахователни полици
Завеждане на застрахователни претенции
Разследване, оценка и уреждане на застрахователни претенции
Регресна дейност
Асистанс услуги
Обработка на плащания по застрахователни полици
Изплащане на застрахователни обезщетения

Контакти