Проучване на Colliers International на пазара на офис площи в София през първото полугодие на 2019 г.
Проучване на Colliers International на пазара на жилищни площи във висок и средно висок сегмент в София през първото полугодие на 2019 г.
Проучване на Colliers International на инвестиционния пазар през първото полугодие на 2019 г.